Energiepositief wonen

Energieneutraal, klimaatneutraal, nul-op-de-meter, allemaal termen die te pas en te onpas worden gebruikt om een energiezuinige woning aan te duiden. Je hoort tegenwoordig echter steeds vaker ook een andere term: energiepositief wonen.

Wat is het verschil tussen deze termen? En waarom moet energiepositief wonen de nieuwe norm zijn?

Trias energetica

Een energiezuinige woning, of je deze nou typeert als energieneutraal of klimaatneutraal, voldoet in essentie altijd aan de trias energetica. De trias energetica is een manier van ontwerpen of inrichten die het ontwerp of object zo energiezuinig mogelijk maakt. Om hieraan te voldoen moet het ontwerp aan drie kwalificaties voldoen:

  1. Beperk het energieverbruik door een zo laag mogelijke energievraag
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen
  3. Gebruik eindige fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk

Wat is energiepositief wonen?

Het verschil tussen energiepositief wonen en bijvoorbeeld energieneutraal wonen is dat energiepositief wonen nog een stap verder gaat. In plaats van de belasting voor het klimaat zoveel mogelijk te beperken of tot nul terug te dringen, streeft energiepositief wonen er bewust naar om iets extra’s te doen. Door meer energie te produceren dan je nodig hebt lever je een deel terug aan het net. Hiermee lever je een positieve bijdrage aan de maatschappij, compenseer je een deel van je eigen CO2-uitstoot buiten je woning (bijvoorbeeld voor de productie van de producten die je koopt) en kan je zelfs geld verdienen! Het teveel aan stroom lever je via de salderingsregeling of toekomstige terugleversubsidie terug aan het stroomnet. Energiepositief wonen zou daarom de nieuwe norm moeten zijn omdat het zowel een positieve ecologische, maatschappelijke en financiële kant heeft!

Hoe kan ik energiepositief wonen?

Een goede stap naar een energiepositieve woning in eerste instantie een aardgasvrije woning. Hierbij dien je je zoveel mogelijk te houden aan de regels van de Trias Energetica. Je woning aardgasvrij maken begint met een goede isolatie. Voor bestaande woningen is daarom het na-isoleren van de vloeren, spouwmuren en het dak een goede eerste stap. Ook het aanbrengen van HR++ isolatieglas of zelfs HR+++ glas is sterk aanbevolen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *